Friday, March 30, 2007

Apabila SPIN DOCTOR penat

Saya belek beberapa kali akhbar The Star hari ini untuk membuat kepastian. Setelah beberapa hari ia mensensasikan isu apa yang dikatakan penggodondolan Tanah Tinggi Lojing di Gua Musang, Kelantan, hari ini akhbar The Star seolah membisu seribu bahasa berkenaan isu yang ia merupakan SPIN DOCTOR nya.

Sebelum ini kerajaan negeri Kelantan telah mengarahkan Setiausaha Kerajaan Negeri agar menulis surat kepada akhbar berkenaan agar memperbetulkan faktanya yang salah dalam kes ini atau memohona maaf secara terbuka kepada kerajaan negeri.

Hairan, isu yang mendapat paparan muka depan beberapa hari lalu, hari ini sudah bukan isu lagi.

Dalam akhbar The Sun hari ini anggota EXCO Kelantan Dato Husam Musa menegaskan bahawa kerajaan negeri PAS menyahut cabaran Setiausaha Parlimen Kementerian Alam Sekitar unbtuk meninjau dari udara apa yang dikatak pemerkosaan ke atas Tanah Tinggi Lojing itu.

Kata Husam kerajaan negeri bersedia membawa seluruh anggota EXCO nya dalam tinjauan yang dijanjikan itu.

Kalau Tanah Tinggi Lojing telah diperkosa, siapakah pemerkosanya? Mana pergi hulubalang yang sepatutnya mengawal si dara bernama Tanah Tinggi Lojing itu? Untuk mendapatkan gambaran jelas sila tonton Laporan Khas WTV8 di http://wtv8.tv bersama YB Ahli Parlimen Pengkalan Chepa, Ustaz Dato Abd Halim Abd Rahman yang juga bekas Timbalan MB Kelantan.


PETIKAN DARI HANSARD PARLIMEN:

Dato Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: [Bangun]

Dato Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [Lipis]: Jadi saya bagi Yang Berhormat
bagi Pengkalan Chepalah.

Dato Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Terima kasih Tuan Yang
di-Pertua. Saya mendengar perbahasan daripada tadi lagi daripada Yang Berhormat bagi
Dungun. Saya tidak hendak marah tetapi saya rasa hendak tahu sebabnya tidak berapa
fahamnya Ahli-ahli Dewan Rakyat ini tentang kedudukan jabatan-jabatan kerajaan.
Jabatan Alam Sekitar ini tidak ada di negeri. Ia semua Jabatan Persekutuan. Sekiranya lebih daripada 1,000 meter atau 3,000 kaki, itu langsung di bawah kuat kuasa Kerajaan Persekutuan.
[Disampuk]
Kelulusan tidak boleh, kerajaan negeri tidak ada kuasa hendak bagi.
Tetapi kalau keluasan di bawah 1,000 meter ini yang sesuatu kawasan itu tidak lebih
daripada 500 ekar, ketua ataupun pengurus Jabatan Alam Sekitar yang ada negeri yang
Pegawai Persekutuan boleh menimbangkan untuk lulus.
Semuanya adalah di bawah tanggungjawab kerajaan, Jabatan Persekutuan. Kerajaan negeri hendak buat apa?

Misalnya Perhutanan Negeri, ia concurrent department. Pengarah ini adalah
kakitangan Kerajaan Persekutuan. JPS, Kerajaan Persekutuan. Pengarah ini kakitangan
Kerajaan Persekutuan.
Apa sahaja, yang itu dia tidak boleh.

Dato Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [Lipis]: Okey, terima kasih.

Dato Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Dia ada kuasa ada say,
Ada

Dato Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [Lipis]: Pasal masa saya sudah hendak
habis. Saya hendak gulung.

Dato Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Saya hendak tanya,
hendak membetulkan supaya beri

Datuk Mohamed Razali bin Che Mamat [Kuala Krai]: [Bangun]

Dato Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Makna kata bila kita
berucap biar betul-betul kita tahu. Jangan nampak sangat kecetekan kita dalam proses
pemuliharaan negara.

Datuk Haji Mohd. Said bin Yusof [Jasin]: Aku tidak tahulah, syeikh.

No comments: