Monday, March 19, 2007

Ah Kiow: Tiada kuasa kawal maklumat melalui internet

Saya risau apabila mendapat tahu yang Timbalan Menteri Kelematan Dalam Negeri, Fu Ah Kiow telah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa menghalang penyiaran maklumat melaui internet.

Belia dilaporkan oleh Utsan Malaysia sebagai berkata:

Sememangnya wujud satu keganjilan kerana berita media cetak dan penyiaran TV boleh dikawal sebaliknya berita dalam internet disiarkan secara bebas.

Menurut laporan akhbar tersebut lagi Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 yang diguna-pakai dalam aktiviti pengawalan bahan berita tidak memperuntukkan sama-sekali sebarang bentuk kuasa pengawalan ke atas bahan yang dimuatkan dalam internet.

Apakah maksud kenyataan ini?

Adakah ini bermakna pihak kementerian dan kerajaan sedang meneroka jalan bagi memperkenalkan peraturan dan undang-undang memandangkan Timbalan Menteri berkenaan menegaskan tidak ada undang-undang setakat ini yang boleh menagwal penyiaan maklumat melalui internet?

Saya mengira kita perlu perakui bahawa disana terdapat perbezaan yang sangat ketara antara media internet dan yang konvensional (cetak dan elektronik). Yang paling utama bahawa keseluruhan media konvesnional (akhbar saluran perdana dan TV) ini termasuklah Harakah dan Suara Keadilan (walaupun organ parti) adalah berbentuk komersial. Malah media konvesnional arus perdana kesmeuanya dimiliki oleh syarikat-syarikat gergasi yang tersenari di bursa saham.

Lantas barangkali patutlah kalau mahu dikenakan apa juga peraturan yang difikirkan sesuai oleh pihak kerajaan.

Akan tetapi media internet ini kecuali segelintir kecil rata-rata diusahakan secara sukarela oleh samada individu, kumpulan, persatuan, NGO atau badan-badan siasah. Kapasiti capaiannya terhad kepada mereka yang memiliki kemudahan internet. WTV8 contohnya hanya dapat diakses oleh mereka yang mempunyai akses internet jalur lebar.

Sudahlah itu, malah kerana pencapaian yang terhad tadi maka promosi terhadapnya juga turut terhad.

Oleh itu bukan sahaja kerajaan tidak ada kuasa malahan saya merasakan kerajaan dan mana-mana pihak pun tidak berhak mengawal atau memperkenalkan undang-undang bagi mengawalnya.

Saya contohnya tidak boleh memaksa sesiapa pun untuk mengunjungi Blog saya ini, kalau ada pun promosi ianya dipromosi oleh kawan-kawan dengan membuat pautan ke Blog saya atau dengan mengirim tulisan-tulisan saya ke kawan-kawan yang lain, tidak lebih dari itu.

Di sini kita bercakap berdegar-degar berkenaan kesungguhna kita untuk berada ditahap negara maju, mau serba-serbi, tetapi dalam waktu yang sama kita begitu bernafsu mahu mengawal sebaran maklumat kepada rakyat jelata.

Saya akui memang ada laman web dan bolg yang menabur fitnah dan mengadu-domba, tetapi rakyat berhak untuk membuat pilihan, dan sudah semestinyalah rakyat Malaysia yang telah 50 tahun merdeka ini terlalu matang dan berupaya untuk membuat penilaian dan memilih yang benar dan bermaklumat.

Mungkin ada pimpinan politik yang tidak gemar atau tidak senang dengan satu-dua berita berkenaan mereka (samada benar atau sebaliknya), tetapi mereka perlu sedar yang jika media konvensional itu tidak mereka kekang dan kawal, rakyat tidak akan beralih ke internet tetapi akan memberi tumpuan kepada akhbar dan TV. Sayangnya akhbar dan TV hari ini milik parti pemerintah, kerana itulah ramai yang gabra bila sesuatu yang lain dari yang biasa terkena kawalan tangan mereka terbit dan sampai kepengetahuan rakyat.

No comments: