Benarkah Masjid Negara dahulu dibina dengan wang judi? (22/4/14)

Tuesday, April 22, 2014


Masjid Negara yang merupakan mercu Kuala Lumpur sejak 50 tahun lalu mula dibina pada tahun 1963 dan siap dibina pada 1965. Ianya dibina di atas tanah seluas 13 ekar yang dahulu menempatkan sebuah gereja iaitu The Venning Road Brethren Gospel Hall. Menurut rekod masjid ini yang telah melalui berbagai ubah-suai sejak ia dibina ketika Almarhum YTM Tunku merupakan PM Malaysia kini boleh meneptakan 15,000 orang jemaah.
Saya sengaja membangkitkan isu Masjid Negara ini kerana sewaktu kecil-kecil dahulu saya masih ingat mendengar orang-orang tua bercerita bahawa masjid ini dibina oleh kerajaan bersekali dengan duit judi iaitu dari Loteri Kebajikan Masyarakat (yang kini telah tiada).

Lalu sempatlah saya menelaah rekod hansard Dewan Rakyat, dan ditakdirkan hari ini saya sempat membaca laporan dewan itu  bertarikh 7 Disember 1959 iaitu Mesyuarat Pertama Penggal Pertama Parlimen Pertama 1959-64.
Menurut laporan pada persidangan berkenaan Kerajaan Persekutuan yang di ketuai Almarhum YTM Tunku Abd Rahman, Perdana Menteri Malaya pertama telah memohon untuk membelanjakan RM2juta dari wang kerajaan bagi menampung sebahagian perbelanjaan membina dan menyiapkan Masjid Negara. Adapun bakinya akan disumbang dari hasil lain. Dan disinilah isu penggunaan wang hasil judi iaitu wang dari Loteri Kebajikan Masyarakat iaitu loteri yang dikendalikan oleh kerajaan Persekutuan ketika itu dibincangkan.

Bayangkan pembinaan masjid bertaraf masjid Negara, mahu ditampung dengan wang judi! Ramai yang mungkin tidak tahu perkara ini kecuali yang berumur 70 ke 80an hari ini. Mereka yang lain mungkin tidak maklum atau tidak tahu menahu langsung.
Perkara ini dibangkitkan oleh PAS ketika itu dikenali sebagai Persatuan Islam Se Tanah Melayu dalam perbahasan di Dewan Rakyat. YB wakil Bachok iaitu Almarhum Prof Zulkiflee Muhammad yang merupakan Timbalan Yang Dipertua Agung PAS (ataupun Timbalan Presiden sekarang) telah bangkit dan menyatakan (sebagaimana terkandung dalam Hansard):

Enche' Zulkiflee bin Muhammad:  Tuan Yang di-Pertua, Head 101-Government Contribution to National Mosque. Saya, Tuan Yang di-Pertua.bagi pehak Persatuan Islam di-sini,tentu-lah amat sukachita bahawa Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu memperuntokan $2,000,000 bagi membenasa-buah Mesjid Negara dan berapa hendak di-bayar mengikut ansoran itu,ada-lah perkara pentadbiran. Tetapi, Tuan Yang di-Pertua, apa yang telah di-dengar berkenaan dengan pembenaan Mesjid Kebangsaan atau Masjid Negara ini, ia-lah sa-bahagian daripada-nya akan di-belanjakan dari wang loteri. Ini yang saya berkehendakan supaya Dewan ini memikirkan Iebeh lanjut berkenaan dengan peruntokan Mesjid ini.
Belum lagi selesai soal loteri dalam Dewan ini, saya tahu Kerajaan akan menggunakan undi2 yang ada pada-nya untok mengalakkan Persatuan Islam. Tetapi, satu soalnya, Tuan Yang di-Pertua, ia-lah kedudokan kita sa-bagai hendak membena sa-buah Mesjid Negara 'dengan menggunakan wang loteri, kalau-lah mustahak; dan perkataan mustahak ini saya akan bahathkan kemudian,kalau-lah mustahak bahawa Mesjid Negara ini dengan membelanjakan $5,000,000 umpama-nya. maka pada fikiran saya tidak-1ah salah bahawa Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu memikul belanja ini semua sa-kali.

Sebab kita pada hari ini telah melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menambah $500,000 kerana Sports Stadium dengan bagitu senang.
Saya berasa kalau-lah Yang Berhormat itu dapat mendengar expert2-pakar2 daripada ahli soal membuat Mesjid dan soal bagaimana patut-nya berseh Mesjid itu daripada wang loteri, saya berasa tidak-lah salah pula wang itu di-tambah $5,000,000.

Soal-nya. Tuan Yang di-Pertua, ialah saya berharap supaya Kerajaan Persekutuan, kalau hendak membena sa-buah Mesjid Negara, pikul-lah ia dengan wang Kerajaan itu sendiri.
Tuan Yang di-Pertua. pada fikiran saya bahawa Mesjid Negara ini walau pun akan menjadi simbol bagi sa-buah Kerajaan dan simbol orang2 Islam dalam negeri ini tidak mustahak-lah di-besar2kan sangat. Kita telah melihat banyak negeri yang Mesjid-nya besar' tapi orang2-nya kechi12 di-dalam Islam. Maka pada fikiran saya hendaklah di-sesuaikan perbelanjaan Mesjid ini dengan kewangan kita sendiri. Dan kalau mustahak, berbalek saya kapada perkara2 itu, chara hendak di-besarkan sangat Mesjid itu supaya kalau tidak ada apa benda yang hendak di-tunjokkan kapada negeri luar maka jaga-lah Mesjid kita itu dan $5,000,000 itu tertanggong-lah oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu.

Berdasarkan ucapan di atas PAS secara rasminya menyatakan bantahan terhadap penglibatan wang judi dalam pembinaan Masjid Negara. Dan dalam penggulungannya Perdana Menteri mengesahkan bahawa Loteri Kebajikan akan menyumbang dana bagi membiayai sebahagian kos pembinaan masjid berkenaan selain peruntukkan kerajaaan sendiri.
Almarhum YTM Tunku telah menjawab:

Berkenaan dengan Masjid, ini-lah yang saya hendak chakapkan. Perkara ini bukan-lah baharu kita dengar, katanya duit lottery ini haram, ta' patut kita gunakan bagi Masjid kita, bagi Masjid mana pun. Tetapi saya ini bukan-lah sa-orang yang jahil, tetapi sa-orang yang memandangkan apa yang patut di-kehendaki. Kalau benar2 di-kehendak itu benda mustahak bagi bangsa dan ugama, kalau wang kita tak chukup, kita tahu apa yang kita berkehendakan itu, kita chari-lah wangnya. Jadi saya sendiri, kalau-lah kawan2 kita di-sini berkata, membuat Masjid dengan wang lottery ini haram, saya sendiri berani berkata biar-lah saya tanggong dosa-nya itu jikalau negeri ini boleh dapat kebajikan dari pada wang itu, saya tanggong-lah segala2- nya.
Dan berkenaan dengan lottery itu,bukan-lah negeri kita ini tak boleh beri wang sampai $6 million, boleh beri, tetapi ra'ayat jelata kita ini daripada segala lapisan, segala gulongan, semuanya suka hendak membantu sa-banyak sadikit. Sampaikan Lottry Board pun suka juga hendak membantu. Jadi, benda itu saya ingat, tidak-lah patut kita tolak. Ada juga satu pendapat bahawa Masjid ini ada-lah sa-bagai satu tanda bahawa negeri kita merasmikan Ugama Islam sa-bagai Ugama negeri ini. Saya ingat tak patut kita hendak membena sa-buah Masjid yang berharga kurang. sa-kurang2-nya samalah mana2 Masjid yang ada di-Tanah Melayu ini.

Perdana Menteri bukan sekadar mengiakan sumbangan dari wang judi malah dengan berani menyatakan:
Jadi saya sendiri, kalau-lah kawan2 kita di-sini berkata, membuat Masjid dengan wang lottery ini haram, saya sendiri berani berkata biar-lah saya tanggong dosa-nya itu jikalau negeri ini boleh dapat kebajikan dari pada wang itu, saya tanggong-lah segala2- nya.

Apa berlaku selepas itu saya tidak pasti. Tetapi berdasarkan rekod di atas Kerajaan ketika itu memberikan persetujuan pembinaan Masjid Negara yang ada sekarang dengan peruntukkan darinya selain sumbangan wang judi Loterry Board Malaya.
Jika ini benar, hari ini bagaimana dengan ini, apakah langkah yang boleh diambil untuk membersihkan Masjid Negara?!

 

 

Karpal sudah tiada....Negara Islam bagaimana? (18/4/14)

Friday, April 18, 2014


Awal pagi semalam sebagaimana telah diketahui umum bekas Pengerusi DAP dan ahli parlimen Bukit Gelugor Karpal Singh telah meninggal dunia dalam satu kemalangan ngeri berhampiran Gua Tempurung di Lebuhraya Utara Selatan. Karpal adalah seorang ahli politik dan peguam yang terkenal.
Suka tidak suka mediang Karpal selain terkenal sebagaimana dinukilkan di atas beliau juga merupakan salah seorang penentang kuat sebarang usaha untuk memperkenal atau melaksanakan hukum dan peraturan Islam dalam Negara. Kenyataan paling keras yang pernah beliau keluarkan yang kini sinonim dengan beliau hidup atau mati adalah : “An Islamic state over my dead body”.

Tidak pernah sedikit pun semasa hidupnya, beliau bertindak lembut atau berlapang dada dalam isu Negara Islam, malah beliau bertegas sehinggalah akhir hayatnya. Ini terbukti apabila wartawan kanan akhbar The Star, Joceline Tan, memetik kata-kata terkahir mendiang kepadanya sebagaimana dilapor dalam akhbar berkenaan hari ini:
“We cannot stop them from tabling the Bill but we can vote against it..”

Beliau bertegas menyatakan walaupun tidak boleh menghalang PAS dari membentangkan rang undang-undang untuk perlaksanaan Hudud di Kelantan, namun akan berusaha menentang rang undang-undang berkenaan.
PAS dijadulkan berusaha membuka laluan bagi perlaksanaan Hukukm Hudud di Kelantan dengan membawa pindaan Perlembagaan dan “Private Bill” atau Rang Undang-undang Persendirian di Dewan Rakyat. Menurut MB Kelantan, Ustaz Dato Ahmad Yakob:

“Kerajaan Kelantan dengan ini akan menyiapkan satu rang undang-undang persendirian (private bill) yang akan dibawa ke mana-mana sidang Parlimen yang terdekat oleh salah seorang ahli Parlimen bukan kerajaan bagi mendapat kebenaran untuk Kelantan melaksanakan undang-undang tersebut seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 76 (A) Perlembagaan Persekutuan.
Satu rang undang-undang persendirian (private bill) juga akan dibawa bagi meminda Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa) 1965 untuk memberi bidang kuasa yang lebih luas kepada Mahkamah Syariah Negeri Kelantan bagi membolehkannya menghukum sebagaimana peruntukan dalam Enakmen Hudud,”

Terbaru menurut ahli Parlimen Temerloh Ustaz Nasruddin Hassan, Presiden PAS sendiri iaitu Dato Seri Tuan Guru Hj Abd Hadi Awang, ahli parlimen Marang, akan membentangkan rang undang-undang berkenaan dalam persidangan Parlimen tahun ini juga.
Berbalik kepada isu mendiang Karpal, mengapa begitu lantang beliau menentang perlaksanaan Islam?

Jawapan spontan yang diberikan sudah pastilah kerana beliau seorang bukan Islam, maka lumrahlah baginya untuk menolak apa sahaja yang berbentuk Islam. Logik ini terlalu umum, namun demikian harus diberi perhatian bahawa ramai juga yang bukan Islam yang boleh menerima malah tiada halangan terhadap perlaksanaan Hudud di Kelantan lebih-lebih lagi dengan jaminan bahawa ianya tidak akan terkena pakai atas mereka.
Lantas mengapa Karpal menolak?

Ideologi atau fahaman Karpal terserlah pada ideologi DAP, partinya, yang merupakan sebuah parti yang menganut fahaman sosialis,yang memperjuangkan hak kesaksamaan dikalangan rakyat jelata. Ianya berdiri atas prinsip sekularisma yang menolak sebarang fahaman asing selain prinsip demokrasi yang diperkenalkan Barat.
Dan sebagai seorang peguam, Karpal berdiri di atas kepercayaan bahawa Perlembagaan Persekutuan yang perlu dipertahankan oleh semua rakyat, adalah Perlembagaan yang rupa dan bentuknya itu sendiri adalah sekular, dalam hal ini tiada ruang untuk memperkenal atau melaksanakan sistem dan pertauran keagamaan apa lagi Islam bagi menggantyikan peraturan yang sedia ada.

Kerana itu hidup atau mati Karpal akan menolak Negara Islam, lantas padanlah apabila beliau mengatakan …. “An Islamic State over my dead body!”
Apa pun hari ini Karpal telah tiada. Pemergiannya pasti akan dirasai. Tiada lagi kelantangannya selepas ini di Parlimen atau dipentas-pentas politik mahupun mahkamah.

Soalnya bagaimana dengan Islamic State yang beliau tentang sampai mati itu?
PAS sebagaimana yang disebutkan sudah pasti akan membentang “Private Bill” di Parlimen, ada atau tiada Karpal. Sebagaimana DAP, parti PAS juga berjuang dengan prinsip dan matlamat yang jelas iaitu mahu mepertahan dan melaksanakan Islam. Samada ditentang atau diterima bagi PAS itu merupakan satu tanggungjawab.

Sesungguhnya itulah yang dituntut dalam Islam, samada seorang Muslim itu akur ataupun tidak tetapi Islam punya cara hidup tuntutannya yang perlu diperjuang sehingga terlaksana oleh penganutnya.

Dunia sedang menunggu apakah pindaan di Parlimen itu kelak akan berjaya disokong oleh ahli-ahli Parlimen Malaysia sehingga memungkinkan Enakmen Kanun  Jenayah Syariha Kelantan 1993 dapat di laksanakan ataupun ianya akan ditolak.
Karpal sekiranya hidup telah dengan jelas menyatakan yang beliau akan menolak pindaan berkenaan. Di Dewan Rakyat hari ini terdapat 222 orang ahli. Tanpa Karpal tinggal 221. Bagi memungkinkan pindaan berkenaan diluluskan memerlukan dua pertiga sokongan ahli-ahli dewan ataupun 148 menyokong. Apakah PAS akan dapat angka berkenaan sedangkan PAS cuma mempunyai 21 orang wakil?

Oleh kerana sebagai seorang Islam, kita masing-masing diwajibkan menyokong perlaksanaan dan penguatkuasaan peraturan Islam maka kita menganggap semua ahli Dewan Rakyat Islam akan menyokong Private Bill ini maka seramai 137 ahli djangka menyokong iaitu:
PAS – 21
UMNO – 88
PKR – 16
PBB (Sarawak) – 10
DAP – 2

Ini bermakna “Private Bill” berkenaan masih kekurangan 11 sokongan. Dari manakah 11 itu nanti akan datang?
Bagi saya yang penting diperingkat ini adalah pembentangan  “Private Bill” berkenaan oleh kerana rakyat Kelantan sejak 1990 lagi menunggu perlaksanaannya iaitu lebih 24 tahun.  PAS akan berhadapan dengan wakil-wakil seumpama Karpal, yang bukan Islam, yang sekular. Cubalah meyakinkan mereka jika berupaya.

Tetapi yang lebih penting adalah 21 dari PAS tidak ada sebab, kesemuanya wajib menyokong. Jika ada ahli PAS di Dewan yang menolak atau tidak hadir maka wajarlah tindakan disiplin dikenakan ke atas mereka. Mereka itu wajar dipecat tanpa alasan.
Selain itu PAS perlu melobi baki 116 wakil Islam di Dewan. Umno setakat ini telah menyatakan akan membrikan sokongan. PAS perlu pastikan yang mereka menyokong. Bagaimana dengan 16 dari PKR yang Muslim termasuk Ketua Pembangkang Dato Seri Anwar Ibrahim? 2 DAP yang Muslim iaitu YB Zairil Bukit Bendera dan YB Mohd Ariff Sabri Raub? Dan 10 dari PBB?

Kesimpulannya bagi saya PAS perlu diberi peluang untuk membuktikan kemampuan mereka menterjemahkan keadilan Islam melalui perlaksanaan Enakmen ini di Kelantan.
Karpal sudah tiada, mudah-mudahan kekerasan hati yang dimiliki mendiang itu tidak diwarisi oleh ahli-ahli Dewan yang lain.

 

 

 

 

Khalid tolak penemuan UMCEDEL (25/2/14)

Tuesday, February 25, 2014


Menurut akhbar NST MB Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim dilaporkan menolak penemuan oleh Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihanraya Universiti Malaya (UMCEDEL) yang mengatakan bahawa kononnya rakyat Kajang bersedia mengangkat Dato Seri Anwar Ibrahim menggantikan beliau sebagai MB Selangor yang baru.
Menurut Khalid walaupun pengundi di Kajang kelak akan mengundi Anwar tidaklah bermakna bahawa mereka menolak kepimpinannya di negeri itu. Tambah Khalid mereka (pengundi Kajang) tahu akan jasa dan sumbangan beliau kepada negeri ini sejak beliau mengambil-alih jawatan MB. Dan beliau menurut NST sekali lagi menolak spekulasi bahawa Anwar akan menggantikan tempatnya.

Demikianlah kontroversi isu MB Selangor ini terus bermain dan ditiupkan.
Saya yakin setakat ini ramai yang sudah menerima SMS, Whatsapp dan seumpamanya berkenaan isu ini. Dan lebih menyedihkan sehingga dijaja apa yang didakwa keburukkan Tan Sri Khalid dan sebab-sebab mengapa beliau perlu diturunkan dari jawatan MB.

Saya secara peribadi melihat Khalid sebagai seorang tokoh yang masih diperlukan untuk terus berada di “kerusi” MB di Selangor. Ternyata gaya kepimpinannya telah yang paling penting meyakinkan rakyat betapa perlunya PR kekal mentadbir negeri maju ini. Tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa tidak pernah saya kira rakyat Selangor begitu selesa dan yakin dengan MB mereka sebagaimana hari ini.
Saya masih ingat di minggu pertama beliau menjadi MB dan saya ditugaskan oleh Presiden PAS ketika itu untuk mengunjunginya (sebagaimana pernah saya buat posting di sini) atas urusan penting, beliau seakan ketika itu telah pun berada dalam suasana “in full control”, berjaya menguasai suasana dalam waktu yang singkat, mungkin lantaran pengalaman luasnya di bidang korporat dan pentadbiran sebelum ini.

Beliau memberitahu saya ketika itu bahawa beliau baru sahaja berjaya (di minggu pertrama menjadi MB) menambahkan pendapatan negeri sebanyak RM8juta tunai.
Dengan kesungguhan beliau bercerita pada saya betapa beliau telah berjaya memberi kata dua kepada bank-bank yang menyimpan “reserve” negeri Selangor bahawa beliau mahukan penyemakan semula atas kadar faedah yang diberikan kepada Selangor, tidak lagi pada kadar yang lama zaman berzaman. Dalam sekelip mata, oleh kerana pihak bank tahu bahawa mereka berurusan dengan seorang tokoh korporat yang berjaya dan mahir, mereka menambahkan kadar sebelum ini kepada kadar baru dan dalam sekelip mata kata Khalid beliau memungut RM8juta tunai untuk Selangor!

Lantaran negeri ini berada di tangan seorang MB yang mahir, cekap dan telus lah maka dari RM400juta “reserve” tunai pada tahun 2008 hari ini (2013) “reserve” itu telah mencacak naik ke RM2.5 billion.
Apa pun alasan bagi saya disaat ini yang penting adalah PR perlu menang di Kajang. Dan seterusnya demi kesejahteraaan dan kestabilan negeri ini disamping kemakmuran rakyatnya, biarlah MB yang cemerlang ini kekal ditempatnya. Semoga Selangor nanti menjadi contoh kepada rakyat di negeri-negeri lain, dan perubahan sepesat Selangor kelak akan turut dirasai di negeri-negeri lain apabila mereka memilih untuk merubah seperti yang berlaku pada Selangor di bawah Tan Sri Khalid Ibrahim.

Kalimah "Allah" jangan debat tapi cari penyelesaian (24/2/14)

Monday, February 24, 2014


Isu penggunaan kalimah “Allah” masih tinggal terapung-apung di udara tanpa ada satu kata putus yang boleh mereda atau menyelesaikan permasalahannya.
Bagi PAS contohnya kata putus telah pun dikeluarkan oleh Presiden dan Majlis Syura Ulamak PAS, pada dasarnya bagi PAS menterjemahkan kalimah “God” atau “Lord” dalam mana-mana kitab agama bukan Islam kepada Allah tidak dibolehkan kerana ianya tidak menepati maksud sebenar dan boleh mengelirukan.

Namun dalam PAS sendiri pun ada juga sekalangan pemimpinnya yang seolah berhujah membelakangkan keputusan ini. Bagi mereka yang “terlalu hebat” ini, keputusan tersebut sekadar panduan dan bukannya pegangan dan pendirian parti. Anehnya mereka itu bukan pun dari kalangan yang berlatarbelakangkan disiplin agama, lantas mereka pun sesungguhnya tanpa mereka sedari menyumbang kepada kekeliruan yang bertambah kusut.
Apa pun saya tertarik dengan pandangan Datuk Seri Idris Jala, Menteri di Jabatan di Perdana Menteri dan seorang penganut Kristian Roman Katolik yang disiarkan dalam akhbar The Star hari ini.

Panjang lebar huraian yang beliau berikan terhadap isu ini termasuklah “Penyelesaian 10 perkara” yang dikemukakan oleh kerajaan.
Anehnya Idris Jala lebih faham dan kelihatan dapat menerima Enakmen Islam Negeri-negeri yang melarang dan mengawal penggunaan kalimah Allah dan beberapa kalimah lain oleh masyarakat bukan Islam, berbanding beberapa pemimpin Islam lain.

Bagi saya apa yang mahu dihurai dan detakankan oleh Idris adalah sikap toleransi dan faham-memahami antara masyarakat berbagai agama dan kaum di Malaysia samada di Semenanjung mahupun Sabah dan Sarawak.
Bagi Sabah dan Sarawak beliau menegaskan bahawa penduduk tempatan di sana telah menggunakan kalimah “Allah” ini sejak daripada sebelum Merdeka lagi, namun beliau bersetuju kiranya da usaha untuk menggunakan kalimah ini bagi maksud menyibarkan agama Kristian dikalangan orang Islam, maka ia adalah salah.

Namun bagi Semenanjung Malaysia beliau menjelaskan:
“Furtheremore Christians in Peninsular Malaysia who are Chinese, Indians and others do not normally use “Allah” in English and in their own vernacular language.”

(Malahan penganut Kristian di Semenanjung Malaysia yang berbangsa Cina, India dan lain-lain tidak biasanya menggunakan kalimah “Allah” dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa ibunda mereka)
Dalam isu akhbar Kristian “The Herald” pula beliau berakata sepatutnya ianya diselesaikan secara rundingan dan dialog tetapi memandangkan pihak The Herald mahu menggunakan penyelesaian undang-undang, maka semua pihak perlu menunggu keputusan rayuannya, dan sama-sama menghormatinya apabila ia telah diputuskan.

Jadi jika seorang pemimpin Kristian mempunyai pandangan sedemikian rupa, apalah lagi yang mahu kita hujah dan perdebatkan lagi. Ada sampai pemimpin politik Islam bertegang-tegang urat berbahas isu ini, masing-masing mahu membuktikan kehebatan dan kejaguhan mereka,dan sekali lagi, mereka barangkali tidak sedar kedua-dua mereka bukan pun memiliki kelayakan agama yang tinggi lagi sempurna, serahkanlah urusan ini kepada ahlinya!
Saya fikir jika orang bukan Islam boleh memahami bahawa kebimbangan utama masyarakat Islam dalam isu ini adalah permasalahan “murtad”, dan ianya sudah dan pernah pun berlaku (Nor Aishah Bukhari, Joshua @ Jamaluddin Othman, Lina Joy) kerana itu umat Islam Malaysia begitu sensitif dan mempertahankan eksklusifnya penggunaan kalimah ini dikalangan orang Islam, jika ini dapat difahami, ianya sesuatu yang positif dan kita dapat hidup secara harmonis, bersatu-padu sebagaimana biasa.

Ini bukan isu politik tetapi ini isu maruah dan masa depan.
Kalau begitu pandangan Idris Jala, dan kalau keputusan Majlis Syura ULamak PAS serta ulamak-ulamak lain dan NGO Islam dapat diterima, saya rasa bibit penyelesaian dalam isu ini sudah terzahir, tiada siapa yang juara, yang pentingnya semua dapat hidup dengan aman dan damai dalam bumi kita yang dicintai ini.

 (NOTA : saya perhatikan beberapa ulasan media alternatif termasuklah Malaysia Insider, mengkritik dan mencemuh pandangan Idris Jala itu)

MB Selangor dari pandangan pakar undang-undang (20/2/14)

Thursday, February 20, 2014


Pakar dan pensyarah undang-undang Prof Emeritus Shad Saleem Faruqi berkongsi pandangan terhadap senario di Selangor pasca PRK Kajang dalam ruangannya “Reflecting on the law” dalam akhbar The Star hari ini (m/s:22).
Menurut beliau kiranya benar Dato Seri Anwar Ibrahim mahu dinobatkan sebagai MB Selangor pasca PRK Kajang maka beberapa kemungkinan senario isu perlembagaan perlu dilihat, dipertimbang dan diterokai. Antaranya:

PERTAMA – Perletakkan jawatan
Perlu ada kesediaan meletak jawatan di pihak Tan Sri Khalid Ibrahim. Namun dalam hal ini juga Shad memperakui bahawa Tan Sri merupakan seorang tokoh yang kukuh kedudukannya dalam Dewan dengan dukungan 44 dari 56 ahli dewan dan malah kata Shad, Tan Sri diperakui sebagai seorang tokoh yang popular dan diminati ramai.

Dengan berlatarbelakangkan hakikat demikian kata Shad lagi kalau pun ia meletakkan jawatannya, tidak ada jaminan yang Tuanku Sultan Selangor akan memberikan perkenan. Tuanku berkuasa menitahkan Tan Sri agar terus kekal di kerusi MB.
Selain itu tambah beliau, Tuanku juga boleh menangguhkan pemergian Tan Sri itu tertakluk kepada keputusan rayuan kes jenayah di mahkamah yang melibatkan Anwar. Tuanku mungkin bimbang kiranya Anwar menjadi pengganti dan kemudiannya kecundang dalam rayuannya maka akan sekali lagi berlaku kekosongan jawatan MB.

KEDUA – Undi tidak percaya
Sekiranya Tan Sri enggan tunduk kepada arahan partinya untuk mengosongkan kerusi MB, maka PKR boleh membawa undi tidak percaya ke atas Tan Sri di Dewan. Dalams senario ini ada 2 kemungkinan, pertama, Dewan luluskan dan Tan Sri mengosongkan kerusinya atau , kedua, Tan Sri selaku MB menggunakan kuasanya mengadap Tuanku Sultan memohon Dewan Negeri dibubarkan. Kiranya dibubarkan Tan Sri kekal sebagai “caretaker” MB sehingga selesai pilihanraya.

KETIGA – Pemecatan oleh Tuanku Sultan
Sekiranya sidang Dewan tidak dipanggil, PKR atau Pakatan Rakyat boleh meyakinkan Tuanku Sultan yang Tan Sri tidak lagi memiliki sokongan majoriti ahli-ahli dewan dan dengan itu melalui Artikel 53 (2)(a) Sultan boleh memecat Tan Sri, namun disini, perlaksanaan kuasa itu tertakluk sepenuhnya di atas budi-bicara Tuanku dalam menjalankan kuasa Baginda.

KEEMPAT – Digantung atau dipecat
PKR boleh menggantung atau memecat keahlian Tan Sri. Namun menurut Shad dalam senario di India semasa pemerintahan Indra Gandhi, walaupun dipecat dari parti Kongres nya mendiang terus berpegang pada jawatan PM kerana majoriti ahli dewan tetap berdiri di belakangnya.

Shad membuat kesimpulan bahawa perlantikkan dan pemecatan MB tidak syak lagi adalah merupakan kuasa budibicara Tuanku Sultan berdasarkan Artikel 55 (2) (a) Perlembagaan Negeri Selangor. Apa yang pernah berlaku di negeri-negeri Perlis, Perak, Terengganu dan Selangor sendiri dalam hal ini menjadi tauladan perundangan dan perlu diambil kira semua pihak.
Dan yang paling menarik dalam ulasan Shad bahawa, sesungguhnya perubahan dan pengembangan pentafsiran undang-undang itu sangat luas. Ianya tidak mustahil kata beliau kiranya berlaku juga kekosongan jawatan MB samada melalui perletakkan jawatan atau pemecatan, Tuanku Sultan boleh sahaja tidak melantik calon PKR dan sebaliknya melantik pula wakil dari PAS, yang pada pandangan Tuanku boleh menguasai sokongan majoriti dalam dewan.

Apa pun kerana itu pandangan dan pendirian PAS agar Kajang jangan digunakan sebagai alasan untuk menukar MB adalah sesuatu yang mustahak untuk diambil kira dan difahami apalagi dihormati. Jangan kerana tekanan politik dalaman yang sepatutnya boleh diselesaikan secara dalaman, dipunggah ia secara pukal dan terbuka di khalayak ramai dan akhirnya mengundang krisis yang tidak menguntungkan sesiapa.
Dalam suasana tenang dan aman hari ini dari ceruk-ceruk kampung, lurah dan gunung serta pekan dan bandar Selangor sampailah ke serambi istana semuanya terpelihara, jangan digegarkan sehingga akhirnya mencetuskan gundah-gulana.

 

 

MB Selangor: Hormatilah pandangan PAS (19/2/14)

Wednesday, February 19, 2014


PRK Kajang bakal menyaksikan suatu ujian besar terhadap persahabatan dan permuafakatan Pakatan Rakyat. Bukan pertandingannya yang dimaksudkan, bagi pertandingan PR lawan BN serta mungkin  beberapa calon Bebas itu, adalah dijangkakan PR melalui Dato Seri Anwar Ibrahim selaku calon PKR mewakili PR bakal menang dengan selesa. Yang dimaksudkan adalah apa akan berlaku selepas Anwar berjaya mempertahankan kerusi Kajang.
Saya melihat bagi PAS PRK ini merupakan sesuatu yang mengejut dan tidak sepatutnya diadakan diwaktu rakyat sedang “sakit” menghadapi kenaikan kos hidup yang timpa-menimpa. Namun atas nama persahabatan dan permuafakatan, menghormati “kawan”, maka dikerahkan juga para pemimpin dan petugasnya agar membantu calon PKR demi memastikan kerusi ini tidak jatuh ke tangan lawan.

Tidak ada siapa dalam PR mahu melihat kerusi ini jatuh ke tangan musuh.
Ujian besar yang saya maksudkan merujuk kepada jawatan Menteri Besar Selangor.

PAS dalam kenyataan rasminya yang dibuat oleh Tuan Guru Hj Abd Hadi Awang sebelum ini ada menyebut bahwa :  
"…………………. ingin dipertegaskan bahawa isu kedudukan jawatan Menteri Besar Selangor adalah tidak berbangkit”

Ini bermakna pada pandangan PAS jangan jadikan PRK Kajang ini sebagai gelanggang untuk merobah kepimpinan negeri Selangor. Dalam erti kata lain PAS selesa dan akan mempertahankan Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor samada sebelum, semasa atau selepas PRK Kajang.
Semua pihak boleh membaca dengan terang dan jelas maksud PAS.

Masalahnya walaupun kenyataan ini diketahui umum namun dari hari ke hari isu “tukar MB” di Selangor semakin lantang dan ketara. Pihak PKR yang merupakan rakan permuafakatan PAS di dalam PR terang-terang mempromosi dan menjual calonnya sebagai bakal MB Selangor yang baru (selain dari beberapa kerat pimpinan PAS sendiri yang ghairah dan terlompat-lompat, tak sedar mereka mengkhianti pendirian parti sendiri).
Pihak media samada yang arus perdana mahupun alternatif saban hari memainkan isu ini seolah Tan Sri Khalid sudah tiada nilai dan harga buat PR di Selangor!

PAS adalah rakan paling “senior” dalam PR. Kerana itu sikap dan pendirian PAS terkadang berbeza dari rakan-rakannya yang jauh lebih muda usia dan pengalaman. PAS mengharung pengalaman dan pahit-jerih sejak dari sebelum Merdeka sehingga hari ini lebih 60 tahun menjunjung dan mendaulatkan matalamat dan prisip perjuangannya. Sudah pasti pandangan PAS mengambil kira semua aspek dan ruang-lingkup politik apalagi kehendak syariah.
PAS mahu Tan Sri Kahlid kekal sebagai MB. Benar ada kritikkan dan teguran terhadap kepimpinan Tan Sri di Selangor, khasnya dari kalangan ahli-ahli PKR sendiri, namun mungkin PAS melihat krtikan dan teguran itu tidaklah sampai keperingkat yang boleh memudarat dan menjejaskan kelangsungan kerajaan PR di Selangor. (Dalam hal ini PAS konsisiten sebab pernah PAS pecat ADUN nya yang ketika itu EXCO Selangor apabila ia sedari mudarat yang mendatang jika tokoh berkenaan dikekalkan)

Sikap PAS jelas, biarlah Tan Sri kekal mengepalai Selangor, lantaran rekod pentadbirannya yang bersih dan cemerlang itu. Malah rakyat Selangor pun terbukti selesa dan memandanga tinggi pakan beliau. Tidak ada bukti kukuh dan berasas yang boleh dikemukakan yang menunjukkan bahawa PR dan Selangor akan terancam dengan kekalnya Tan Sri sebagai MB.
Apa akan berlaku kiranya pandangan PAS ini ditolak?

Disitulah akan bermulanya ujian menguji kekuatan persahabatan dan permuafakatan PR.
PAS melalui kenyataan rasminya bukan meminta pun jawatan MB, apa yang ia mahu adalah Tan Sri yang mewakili PKR Selangor (yang mengikut angkanya adalah rakan kongsi terkecil di negeri ini) kekal sebagai MB kerana Selangor perlu terus bergerak ke hadapan bagi memberi rangsangan dan dorongan politik yang lebih besar khasnya pada PRU akan datang.

Menukar MB melalui PRK Kajang dikira suatu langkah yang tidak bijak dan silap.
Mungkin ramai yang akan mempertikaikan pendirian ini (termasuk segelintir dalam PAS yang saya sebutkan yang sudah barangkali sesuai sahaja berhijrah ke “rumah” lain), tetapi dalam apa pun suasana, PAS adalah rakan kongsi dalam PR, naik dan turun, susah dan senang bersama PR, menghargai komitmen dan kesetiaan PAS selama ini, wajarlah pendiriannya dihormati khasnya oleh rakan-rakan dalam PR, DAP dan PKR. (Kiranya ada ahlinya sendiri yang mempertikaikan pendiriannya, ahli itu bermasalah dan perlu didisiplinkan).

Bukannya PAS menolak Anwar sebagai MB, bukankah PAS sebelum ini yang terkehadapan yang mahukan Anwar sebagai PM sejak dari zaman Reformasi lagi. Masalahnya perhitungan PAS barangkali melihat bahawa dalam suasana semasa, mengekalan Tan Sri sebagai MB adalah yang terbaik bukan hanya buat PR malah lebih penting lagi rakyat Negeri Selangor yang PR wakili.
Pandangan PAS boleh dibahas dan dibincangkan, tetapi bersungguh dalam waktu dan ketika ini mempromosi pertukaran MB sedangkan PAS berdasarkan kenyataan rasminya tidak bersedia, menunjukkan tiada ada kesepakatan dan lebih parah lagi ia menggoncang asas penubahan PR itu sendiri iaitu perpaduan dan kesatuan ketiga-tiga parti.

Jika MB yang ada itu kotor, bermasalah, tidak bermoral, saya pasti PAS lah yang akan ke hadapan menuntut penyingkirannya. Tetapi berbuat demikian ke atas seorang hamba Allah yang bersih, baik dan berkaliber, adalah merupakan suatu penghinaan, yang bagi saya adalah merupakan alasan terbesar mengapa PAS tidak dapat memberikan persetujuannya.
Kita yang menjuarai kepimpinan yang telus dan bersih, kita yang memperjuangkan ketulusan dan keterbukaan, oleh itu bagaimanakah kita pula mahu terlibat dalam kerja-kerja merobohkan sesuatu yang sedemikian.

Semoga ujian besar ini dapat datasi dan diselesaikan dengan rasional dan tidak emosional sehingga akhirnya rakyat dan negeri tergadai.

 

 

 

 

  

Jatuh bangun MB Selangor bersebab (17/2/14)

Monday, February 17, 2014


Selangor telah menukar Menteri Besarnya berkali-kali sejak Merdeka. Acapkali jika tidak kerana keuzuran, pertukaran berkenaan adalah kerana masalah moral penyandangnya sehingga ada penganalisa yang mengatakan bahawa kerusi MB Selangor ini adalah kerusi “panas”.
Yang pertama disingkirkan melalui undi tidak percaya dalam Dewan adalah Allahyarham Dato Harun Idris apabila beliau enggan menggosongkan kerusi MB setelah dipecat dari Umno pada 19 Mac 1976. Sidang Dewan khas terpaksa dipanggil dengan Pemangku MB Dato Hormat Rafiee membentangkan usul memecat Harun. Setelah diundi 25 bersetuju, 1 iaitu Harun sendiri menentang, 4 berkecuali dan 1 tidak hadir.

Umno memecat Harun setelah beliau didakwa di Mahkamah atas kes rasuah.
Seorang lagi bekas MB iaitu Muhammad Taib digugurkan dari jawatan MB pada April 1997 apabila didakwa di Mahkamah Australia kerana gagal mengisytiharkan wang tunai RM3.8 juta yang dibawanya ke Negara berkenaan.

Manakala Tan Sri Abu Hassan Omar yang menggantikan Muhammad Taib juga terpaksa berundur pada bulan Ogos 2000, tak sampai sepenggal menjadi MB apabila berbangkit desas-desus skandalnya dengan seorang wanita.
MB Umno terakhir adalah Dr Khir Toyo yang tersingkir secara teknikal apabila Pakatan Rakyat merampas kuasa dari BN dalam PRU 2008. Khir akhirnya diseret ke mahkamah atas tuduhan rasuah dan kini menanti rayuannya di mahkamah setelah disabitkan oleh mahkmah tinggi.

Demikianlah kisah jatuh dan tersungkur mereka yang duduk atas kerusi “panas” MB Selangor sejak lebih 3 dekad yang lalu. Apa pun ternyata jatuhnya mereka kesemuanya angkara masalah moral dan hilangnya keyakinan rakyat atas mereka. Tidak ada dalam sejarah negeri ini atau mana-mana negeri lain di Malaysia sekalipun, seorang Menteri Besar yang baik dalam erti kata memiliki rekod cemerlang, bersih, telus, tiba-tiba “dijatuhkan”, tidak pernah berlaku.
Di Selangor Menteri Besarnya datang dari pelbagai disiplin pengajian dan latarbelakang. Kalau kita mulakan dari Dato Harun, beliau seorang lulusan undang-undang, Dato Hormat tidak memiliki kelulusan tinggi (dikhabarkan seorang bekas Sarjan dalam pancaragam polis), Tan Sri Ahmad Razali seorang bekas guru (ipar kepada PM Tun Mahathir ketika itu), Muhammad Taib juga bekas guru, Abu Hassan bekas pegawai kanan kerajaan lulusan Sarjana (MA) dan Khir Toyo seorang doktor gigi.

Tidak pernah Selangor yang mewah, maju dan kaya-raya ini memiliki seorang MB yang punya kelulusan tinggi dan pengalaman luas dibidang korporat.
Apa yang mahu saya tonjolkan bahawa hari ini tidak seperti yang lepas-lepas malah tidak seperti di negeri-negeri lain, Selangor punya seorang MB yang memiliki rekod perkhidmatan yang cemerlang Keperibadian dan kepimpinannya bersih dan telus, dan ini diakui semua bukan sekadar oleh kawan malah juga oleh lawan.

MB Selangor hari ini berkelulusan tinggi dan cemerlang dalam pengajiannya. Iaitu lulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya dan MBA dari Univesiti Queensland Australia. Beliau pernah menjadi CEO Permodalan Nasional Berhad (terlibat semasa pelancaran Amanah Saham Nasional), dan CEO Kumpulan Guthrie. Pada tahun 1981 beliau antara individu yang terlibat mengembalikan penguasaan Guthrie (syarikat gergasi perladangan ) ke tangan anak bangsa apabila PNB menguasai 51% saham syarikat berkenaan sekaligus merampas penguasaan Brtish ke atasnya.
Memang layaklah Negeri Selangor yang gagah perkasa ini, negeri termaju dan antara terkaya di Malaysia, di pimpin dan ditadbir oleh tokoh yang berkaliber dan berkebolehan umpama Tan Sri Khalid.

Tiba-tiba, tanpa ada kecacatan dan kekurangan, tanpa ada skandal, masalah moral atau seumpamanya kita mendapat khabra berita bahawa tokoh ini mahu dirihatkan!!!
Jika tidak ditukar Tan Sri, Selangor berkemungkinan rebah ditangan BN, agenda ke Putrajaya akan terbantut…..demikianlah antara kajian dan pandangan beberapa kalangan bijak pandai tertentu. Tetapi bukankah Selangor yang terbit dengan keputusan PRU paling cemerlang? Jika dulu iaitu PRU 2008 PR menang 36 kerusi BN 20 kini PRU 2013 di bawah kepimpinan Tan Sri Khalid PR tambah 8 kerusi ke 44 dan BN cuma dapat bertahan di 12 kerusi!

Dan selain itu ada yang keluarkan hujah bahawa beberapa isu sensitif termasuklah kes perampasan Bible, tidak dtangani secara bijak oleh Tan Sri, bahawa ancaman puak ekstrimis boleh memungkinkan darurat diisytiharkan. Benarkah begitu? Walaupun yang terbit dengan hujah berkenaan bijak-bijak belaka tetapi sejauh mana ianya benar dan logic perlu ditimbang juga. Jangan sampai kita dikatakan punya agenda lain, marahkan pijak sehingga bertindak bakar kelambu!
Terbitlah dengan analisis yang lebih konstruktif dan masuk akal. Hujahkanlah kelemahan dan kegagalan Tan Sri dengan terperinci jika ada yang boleh memungkinkan PR kalah dan kecundang di Selangor dan Putrajaya kelak. Nyatakanlah alasan konkrit bahawa rakyat akan tolak PR jika Tan Sri Khalid kekal begini begini begini.

Saya harian mengapa alasan-alasan longgar dan hujah yang mentah mahu digunakan untk mengundurkan seorang yang baik dan cemerlang umpama Tan Sr Khalid yang tidak pernah Selangor rasakan sebagai pemimpinnya sebelum ini.
Janggallah sejarah negeri ini, apabila MB-MB sebelumnya jatuh angkara isu moral dan masalah besar, tiba-tiba Tan Sri Khalid, MB PR, jatuh kerana ……. kerana apa pun kita tak tahu kerana tidak diyakinkan seyakin-yakinnya.

Pilihanraya Kecil Kajang akan bermula tak berapa lama lagi. Kajang perlu dipertahankan demi membuktikan kukuhnya PR di Selangor. Semoga kita menang cemerlang di Kajang dan semoga jawatan MB sebagaimana yang disurakan oleh PAS sebelum ini tidak dipersoalkan. Kekallah negeri ini ditadbir dan dipimpin demi kesejahteraan rakyat dan negeri oleh Tan Sri Khalid selaku MB Pakatan Rakyat Selangor.