Wednesday, June 14, 2006

Shahrir menjolok sarang tebuan lagi

Kali ini yang dijoloknya adalah Samy Vellu, Menteri Kerjaraya yang sedang sibuk mempertahankan imejnya kerana parti beliau MIC akan menghadapi pemilihan pucuk pimpinan tidak berapa lama lagi.

Sungguhpun Samy sendiri telah menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden namun orang keliling-kelalangnya mahu dipastikan menang juga, oleh itu tindakan Shahrir membongkar kerja-kerja kementerian beliau diketika ini sungguh tidak disenanginya.Shahrir selaku Pengerusi Jawatankausa Kira-kira Wang Negara ataupun PAC (sebuah jawatankuasa yang duduk di bawah Parlimen yang diberikan kuasa oleh Perlembagaan Negara) sedang tekun menyiasat dan mengkaji kerja-kerja yang melibatkan Projek Jambatan Bengkok yang dihentikan oleh kerajaan dan Lebuhraya KL-Putrajaya.

Dalam kes Jambatan Bengkok Shahrir mahu pihak kementerian mengkaji semula bayaran gantirugi RM100 juta yang terpaksa dibayar oleh kerajaan kepada kontraktor utama Gerbang Perdana Sdn. Bhd. Manakala dalam kes Lebuhraya KL-Putrajaya Shahrir mahu pihak kementerian membeli rumah-rumah yang terlibat dan terjejas dengan pembinaan lebuhraya tersebut sebagai satu kaedah penyelesaian.

Cadangan-cadangan Shahrir yang didedahkan dalam akhbar-akhbar semalam telah menyengat Samy sehingga beliau melompat mengeluarkan kata-kata berupa amaran kepada PAC.

Samy mendakwa PAC hanya berkuasa menyemak perbelanjaan di atas projek ataupun kerja-kerja yang telah siap dan bukan sebaliknya.

Beliau mendakwa PAC cuba menganggu perjalanan dan urusan kementerian beliau. Menurut THE STAR beliau mendakwa:

Every week, they have their meetings, and our officers attend and answer their questions. Our officers cant be there always as they also have their responsibilities to carry out. We cant waste our time. We only have a limited time to implement projects.

Tiap-tiap minggu, mereka mengadakan mesyuarat dan para pegawai kami terpaksa hadir dan menjawab persoalan-persoalan mereka. Para pegawai kami tidak boleh semata-mata berada di sana kerana mereka ada tanggungjawab lain untuk dijalankan. Kami tidak boleh MEMBUANG MASA. Kami Cuma ada masa yang terhad untuk melaksanakan satu-satu projek.

Malah dalam nada sinis (dan Samy memang dikenali dengan perangai demikian) sebagaimana dilaporkan oleh THE SUN beliau berkata:

There must be a limit to the PAC, you are not an operator of this ministry. Ask them to come sit in the Works Ministrylah , and run the ministry. Ask the PAC chairman to come and sit in the ministry. Every project he approves, we will implement it.

Mesti ada had (dalam kuasa-kuasa) PAC, mereka bukan pengurus kementerian (ini). Panggillah mereka duduk sebagai Mentyeri Kerjaraya, dan uruskan kementerian ini. Panggil Pengerusi PAC ke sini dan duduk dalam kementerian ini. Setiap projek dia boleh luluskan dan kami laksanakan.

Perlukah Samy melatah sedemikian rupa?

Tidakkah tindakan Samy itu menghina Jawatankuasa tersebut yang kuasanya diberikan oleh Perlembagaan dan dilantik pula oleh Parlimen?
Apakah Samy tidak boleh diambil tindakan oleh Parlimen kerana berkata demikian?

Saya kira sikap dan perangai Samy ini mencerminkan betapa beliau tidak bersedia untuk mengamalkan ketelusan dalam menjalankan tugasnya. Ianya sungguh mengaibkan terutama kerana datangnya dari seorang berstatus menteri. Apakah begitu amalan kabinet Dollah Badawi? Seringkali Samy dilihat terlepas dari jaringan seumpama ini, apakah akan terlepas lagi Tok Samy kali ini?

Untuk makluman kerja-kerja PAC yang ahli-ahlinya dilantik oleh Palimen sebenarnya adalah memeriksa:

Kira-kira Kerajaan Malaysia dan Peruntukan wang yang dibenarkan oleh Parlimen kerana menepati perbelanjaan negeri;

Apa-apa kira-kira badan-badan pentadbiran raya dan pertubuhan-pertubuhan lain yang menguruskan wang negeri yang dibentangkan dalam majlis;

Penyata-penyata Pemeriksa Kira-kira Negara yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat menurut perkara 107 dalam Perlembagaan;

Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Jawatankuasa itu patut diperiksa, atau apa-apa perkara yang diserahkan oleh Majlis kepada Jawatankuasa ini.

Jadi apa akan jadi selepas ini?

No comments: