Wednesday, June 14, 2006

Nepal mansuh ISA

Ketika menonton BBC sebentar tadi saya terus terpaku melihatkan perkembangan yang sedang berlaku di negara mundur yang terletak di celah pergunungan Himalaya iaitu Nepal.Disiarkan berita pembebasan puluhan tahanan politik terdiri dari pemberontak kominis Maois oleh kerajaan baru Nepal yang naik memegang kuasa setelah berjaya mengambil-alih dan mengekang kuasa bekas pemerintah monarki iaitu Raja Gyanendra.

Menurut BBC:

The controversial anti-terrorism law was introduced eight years ago. Successive governments renewed it with additional stringent provisions, despite opposition from human rights groups.

It gave sweeping search powers to the security forces and allowed them to arrest anyone on suspicion of links with the rebels. Detainees could be held for up to a year without trial.

Undang-undang kontroversial anti pengganas (ala ISA) itu diperkenalkan 8 tahun dahulu. Kerajaan yang berkuasa sebelum ini telah memperbaharui undang-undang tersebut dengan mengetatkan lagi peruntukkannya walaupun ditentang oleh kumpulan hak asasi.

(Undang-undang tersebut) Ia memberi kuasa besar kepada pihak keselmatan disamping kuasa menahan sesiapa sahaja yang disyaki mempunyai hubungan dengan puak pemberontak. Para tahanan boleh ditahan tanpa bicara selama setahun.


Itu negara mundur, yang serba kekurangan, dhaif dan susah. Tetapi kita yang mendakwa sebagai negara dunia pertama, maju, kaya dan serba membangun, tiba-tiba mengekalkan undang-undang zalim ini warisan penjajah British sehinggalah ke hari ini.

Sekurang-kurangnya ISA di Nepal memberi kuasa menahan tanpa bicara seseorang cuma selama tempoh 12 bulan. Di Malaysia tempoh tahanan ISA nya adalah selama 24 bulan dan boleh diperbaharui dari masa ke semasa atas budibicara pemerintah.

Barangkali lebih baik kita ambil seorang PM dari Nepal dan hantarkan sahaja PM kita ini ke Nepal, apa macam?

No comments: