Tuesday, January 17, 2006

Benarkah ada kekeliruan dalam Perkara 121 (1) (A)

Isu ini masih tergantung diawang-awangan, masing-masing pihak berwajib memilih untuk menyelamatkan diri. Kata Dollah Badawi:

Banyak yang perlu diperjelaskan untuk mengelakkan kekeliruan

Manakala Najib Tun Razak pula berkata:

Sebarang perubahan terhadap cara mahkamah mengendalikan kes yang melibatkan masyarakat Islam dan bukan Islam akan mengambil kira kepentingan kedua-dua pihak . Ia walaubagaimanapun tidak akan menjejaskan status ataupun pentadbiran undang-undang dalam negara.

Perkara 121(1) (A) Perlembagaan Persekutuan sebenarnya memelihara kewibawaan dan status mahkamah syariah sebagai satu-satunya institusi kehakiman yang berhak dan layak membicarakan dan mendengar perkara-perkara dan pertikaian yang timbul berkaitan perlaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang syariah dalam negara.

Perkara tersebut berbunyi:

The courts referred to in Clause (1) shall have no jurisdiction in respect of any matter within the jurisdiction of the Syariah courts

Mahkamah-mahkamah yang dimaksudkan dalam Perenggan (1) tidak memiliki bidangkuasa dalam sebarang perkara yang termasuk di bawah bidangkuasa mahkamah-mahkamah syariah.

Meniadakan atau memansuhkan Perkara ini sebagaimana didesak oleh DAP dan NGO-NGO bukan Islam bermakna membuka ruang untuk mahkamah sivil menyemak dan campurtangan di dalam urusan mahkamah syariah. Apabila ini berlaku bermkna hilanglah kebebasan dan kewibawaan mahkamah syariah dan sekaligus meletakannya di bawah kawalan mahkamah sivil.


Hj Muhammad Burok

Dan sekiranya ini berlaku sudah pastilah kedudukan Islam akan menjadi longgar dan boleh sahaja dicabar pada bila-bila masa oleh mereka yang memiliki kepentingan tanpa menghiraukan impaknya kepada agama Islam itu sendiri maupun penganutnya.

Salah seorang pengamal undang-undang yang dilihat bersungguh mempertahankan Perkara 121 (1) (A) ini adalah Tuan Hj. Muhamad Burok, Presiden Persatuan Peguam-peguam Syariah Malaysia. Saya berkesempatan berjumpa dengan beliau ketika kes Allahyarham Sarjan Mohammad Abdullah a.k.a Moorthy dibawa ke Mahkamah Tinggi Rayuan Khas, ketika itu Hj. Muhammad duduk sebagai mewakili persatuannya.

Sebelum mahkamah bersidang, Hj Muhammad memberitahu saya bahawa beliau menganggap kehadirannya sebagai mewakili umat Islam yang prihatin dalam isu ini. Perjuangan mempertahankan Islam dalam gelanggang perundangan seumpama ini perlu dilakukan dan beliau memohon sokongan dan dokongan dari semua pihak demi mempertahankan maruah dan keunggulan Islam itu sendiri.

Isu ini sungguh sensitif dan akan rugilah Islam apabila umatnya hilang kepekaan dan memandang remeh isu genting ini.

Dalam akhbar THE SUN 15 Januari lalu, terdapat temuramah eksklusif dengan Hj Muhammad yang sungguh menarik dan perlu dibaca oleh semua masyarakat Islam bagi mendapat gambaran sebenar akan isu ini.

Wakil akhbar tersebut Husna Yusop bertanya pada Hj Muhammad:

Kata PM perkara-perkara berhubung penukaran agama perlulah diperjelaskan oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang lain bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dikalangan rakyat Malaysia. Apa komen anda?

Jawab Hj Muhammad:

Firstly is there really a confusion? (Pertama sekali benarkah terdapat kekeliruan itu?)

If there is why is there so? (Jika ada mengapa demikian?)
Which part is confusing? (Bahagian yang manakah yang mengelirukan itu?)

We have the Federal Constitution which clearly provides for our rights with respect to the right to follow the religion of our choice. Why do we say there is still confusion or some vague matters here? (Kita memiliki Perlembagaan Persekutuan yang jelas memperuntukkan hak kita berhubung agama pilihan masing-masing. Mengapa kita katakan terdapat kekeliruan atau perkara-perkara yang tidak jelas dalam hal ini?)

Tell me where is the confusion so that we can tackle the matter specifically. All this while we have written laws and there has been no confusion all along. (Nyatakan pada saya dimanakah kekeliruan itu supaya kita boleh mengatasinya secara spesifik. Selama ini kita memiliki undang-undang bertulis dan ianya tidak pernah sekali-kali mewujudkan kekeliruan sedemikian)

But suddenly Moorthys case came up and because of this one single case, because some people are playing up the issue, now everyone is saying there is confusion. This is really disappointing. (Tetapi tiba-tiba apabila kes Moorthy muncul, hanya kerana satu kes ini, lantaran tekanan beberapa pihak yang memainkan isunya, kini kita katakana terdapat kekeliruan. Ini sungguh menyedihkan).

Dalam temuramah panjang-lebar tersebut saya kira Haji Muhammad telah berjaya mengemukakan hujah-hujah dan alasan yang padat mempertahankan akan perlunya Perkara 121 (1) (A) itu untuk terus kekal berada dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya akan cuba memuatkan lai beberapa petikan temuramah itu untuk manfaat kita semua.

Menurut Hj Muhammad Perkara tersebut perlu dikekalkan dan tidak patut dipinda oleh kerana:

Article 121 (1)(A) is the demarcation of jurisdiction from syariah court and civil court. The article is actually the umbrella section or principle. (Perkara 121 (1)(A) ini adalah sempadan yang memisahkan antara bidangkuasa mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Ia sebenarnya adalah peruntukkan yang memayungi maksud Perkara tersebut ataupun perkara pokoknya).

It says since the power regarding conversion to Islam lies within the syariah court, the civil court has no jurisdiction over it. That is what it is. The power regarding conversion to Islam lies within the syariah court not the civil court. (Oleh kerana dengan jelas termaklum bahawa kuasa berkenaan proses memeluk Islam itu adalah kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah sivil tidak memiliki hak. Itu yang sebenarnya. Kuasa berhubung proses memeluk Islam terletakj pada mahkamah syariah dan bukannya mahkamah sivil)

Syukur kerana masih ada individu dan kumpulan yang berani berdiri mempertahankan dan memperkatakan yang hak, dalam keadaan pihak lain membisukan diri. Saya yakin dan percaya akan semakin ramai yang sanggup dan berani berdiri di belakang Hj Muhammad dan rakan-rakan dalam hal ini sebaik sahaja mereka faham akan isunya insyallah. Dan saya ulangi ini bukan isu politik tetapi isu maruah dan martabat agama yang sepatutnya dipertahankan oleh semua pihak tanpa mengira perbezaan fahaman politik ataupun kepentingan.

Syabas Haji Muhammad!

No comments: