Friday, January 28, 2005

ISU KO-HILAL
SURAT DARI PELABUR

Berikut saya sertakan email yang saya terima dari seorang sahabat ahli PAS yang juga ahli KOHILAL

Saya pernah diberitahu bahawa banyak dana Kohilal telah dilaburkan di Amerika Syarikat melalui Dr.Barjoyai Bardai. Siapa Barjoyai ni ? Saya telah diberitahu juga Barjoyai pada waktu urusniaga dengan Kohilal berlaku ialah seorang Bendahari UMNO (tidak pasti peringkat mana). Sebab itu dia dilantik sebagai Pengerusi Selangor Medical Centre di Shah Alam.

Saya rasa penubuhan anak-anak syarikat Kohilal adalah titik permulaan kemusnahan koperasi ini. Sebagai koperasi, sebarang pelaburan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan dari Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK). Tetapi di bawah anak syarikat, keputusan boleh dibuat di luar penyeliaan JPK. Apakah kaedah anak syarikat ini telah dirancang untuk mengelakkan campurtangan & kawalan JPK seterusnya memudahkan sebarang tindakan yang dibuat. Bagaimana ahli-ahli lembaga pengarah Kohilal yang dipilih di mesyuarat agong tahunan dibenarkan menjadi...dibenarkan menjadi pengurus-pengurus anak syarikat?

Sudah memadai dengan melantik mereka sebagai ahli-ahli lembaga pengarah anaksyarikat sahaja, dan melantik tenaga profesyenal menguruskannya. Kohilal bukanlah sebuah koperasi kampungan.Kohilal sepatutnya mengasingkan pengurusan korporat (lembaga pengarah) dari pengurusan eksekutif.

Yang jelasnya, Kohilal telah meletakkan a square peg in a round hole. Islam telah mengajar kita bahawa bila meletakkan orang-orang yang bukan ahlinya, tunggu sahajalah saat kemusnahannya. Kohilal gagal melantik Jawatankuasa Pelaburan yang boleh menghalusi dan menapis sebarang cadangan pelaburan yang dikemukakan oleh anaksyarikat sedang pengurus-pengurus (promoter projek) tersebut adalah juga ahli-ahli lembaga pengarah Kohilal. Sudah tentu berlaku pertelingkahan.

ctadel@time.net.my

No comments: