Saturday, September 24, 2005

Pertahankan hak kebebasan bersuara: Tun Salleh

Ketika saya menulis ini program Taklimat Laporan Suruhanjaya Di Raja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM oleh Tun Salleh Abbas di Markas Tarbiyah PAS Pusat mashi berjalan.

Saya tertarik ulasan Tun Salleh, bkas Ketua Hakim Negara, berkenaan Freedom of Speech ataupun Hak Kebebasan Bersuara.

Kata Tun, Freedom of Speech ini adalah hak yang bukannya diberikan oleh pihak Polis, hak yang bukannya diberikan oleh kerajaan, tetapi ia sebenarnya adalah hak yang termaktub dan terjamin dalam Perlembagaan Negara.

Rakyat memiliki hak untuk bersuara ataupun menyuarakan pandangan mereka (termasuklah menulis dalam BLOG) dan hak ini tidak boleh dicabuli tertakluk kepada beberapa peruntukkan undang-undang yang mengawal hak ini.

Sekiranya hak ini dicabuli dan dinafikan maka rakyat yang terjejas tadi berhak pula mencabarnya di mahkamah. Mahkamah adalah institusi yang bertindak sebagai badan yang menjamin hak kebebasan ini.

Kata Tun tidak ada maknanya Freedom of Speech sekiranya rakyat tidak berhak bersandar kepada mahkamah untuk menunutut haknya.

Mudah-mudahan kerja-kerja baik yang dilakukan oleh anggota suruhanjaya ini akan segera diterima pakai oleh pihak kerajaan. Sekiranya kita memandang tinggi dan menghormati hak kebebasan rakyat, maka sewajarnyalah segala syor yang dikemukakan oleh suruhanjaya ini diterima dan dilaksana.

Kita menunggu-nunggu lahirnya satu pasukan polis yang membela dan mempertahankan hak rakyat. Pasukan Polis yang bebas dan tidak tunduk dan patuh pada kepentingan orang-orang politik. Mudah-mudahan segalanya akan berubah ke arah kebaikan dan tidak sebaliknya.

No comments: