Wednesday, July 25, 2012

Olimpik bulan Ramadhan: Tunggu Majlis Fatwa (25/7/12)


Dalam posting saya pada 23 Julai lalu http://n32.blogspot.com/2012/07/olimpik-ketika-ramadhan-bagaimana-27712.html saya melontarkan isu berkenaan Olimpik di musim puasa dan bagaimana dengan atklet kita memandangkan ada ulamak di Timur Tengah yang menegah atlit Muslim dari tidak berpuasa.
Setakat ini dua orang Mufti iaitu Perlis dan Perak berpandangan sebab mereka (atlit) musafir dan mereka berhak ambil rukhsah dan keringanan yang diperkenankan oleh syarak. Bermakna para atlit kita punya pilihan samada mahu berpuasa ataupun menangguhkannya atas alas an musafir.

Walaubagaimanapun memandangkan para atlit kita itu nanti mewakili Negara maka sesuai sangatlah kiranya Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan pandangan berkenaan perkara ini agar menjadi panduan para atlit kita itu. Ada laporan mengatakan Persatuan Ulamak Malaysia telah mendesak agar pihak Majlis Fatwa segera memberikan pandangan.
Para atlit sudah pun mula terbang ke London tetapi Majlis Fatwa bagaimana?

Sewajarnya perkara ini jangan diambil ringan dan mnemandangkan kita ada pihak yang bertanggungjawab maka mereka perlu segera bangkit melaksanakan tugas mereka. Mari kita tunggu, asal jangan sampai selepas Olimpik sudahlah.


No comments: