Monday, June 04, 2012

Gerhana bulan (4/6/2012)

Rebutlah peluang ini bagi mereka yang berkesempatan:

Umat Islam disaran solat sunat gerhana hari ini
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/UmatIslamdisaransolatsunatgerhanahariini/Article

Rasulullah saw bersabda maksudnya:

Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana kehidupannya (kelahirannya). Tetapi, kedua-duanya adalah dua tanda antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Apabila kamu semua melihat kedua-duanya (mengalami gerhana) maka dirikanlah solat. – Hadis riwayat al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-Jumu’ah, no: 1042.

Di dalam solat sunat gerhana itu Rasulullah saw menyampaikan khutbah. Dalam satu khutbah diriwatkan Baginda bersabda yang maksudnya:
Wahai umat Muhammad! Sekiranya kamu semua mengetahui apa yang aku ketahui pasti kamu semua akan tertawa sedikit dan lebih banyak menangis. - Hadis riwayat al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab al-Jumu’ah, no: 1044.

No comments: