Thursday, October 06, 2011

Mari ajar kembali sejarah

Saya tak pasti tetapi merasakan bahawa Negara kita merupakan salah sebuah Negara di dunia yang paling kerap menukar, merobah dan merombak sukatan matapelajaran diperingkat rendah dan menengah.

Kalau kita perhatikan setiap kali PM atau Menteri Pendidikan bertukar setiap kali itulah ditebok-tebok dan dipinda-pindanya sukatan matapelajaran di sekolah-sekolah. Pernah subjek sejarah atau dahulu semasa saya tarawih ditiadakan diperingkat sekolah rendah dan hari ini kita dengar ia akan diadakan kembali.

Sebelum itu matematik dan sains di robah dari diajar dalam Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris kononnya untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris anak-anak kita. Tetapi akibatnya kita sendiri tahu hari ini.

( Sedangkan orang-orang inilah juga pada tahun 1970an meniadakan aliran Inggeris dan ditukar ke aliran Kebangsaan semua sekolah-sekolah kononnya kerana memartabatkan Bahasa Melayu) (Dan sebelum itu orang-orang inilah juga meniadakkan pembelajaran Tulisa Jawi di sekolah-sekolah sampai lenyap pupus terus buta Jawi jadinya anak-anak kita)

Ada beberapa Negara maju, sukatan pelajarannya kekal berpuluh-puluh tahun lamanya, dan Negara itu Negara maju tak berubah, cuma yang dipinda atau lebih tepat lagi diperkasakan apabila ada perkembangan dan maklumat baru.

Sudah tiba masanya kita menghentikan amalan tebok-tebok dan tukar-tukar sesuka hati ini kerana mangsanya adalah anak-anak kita jenerasi mendatang.

No comments: